050-3232023

info@kaikucare.fi

PalvelutHenkilöstön osaamisen kehittämisen koulutus yrityksille

Henkilöstön osaamisen kehittämisen koulutus yrityksille

Kehittyvä ja osaava työntekijä on yrityksen toimivuuden kannalta tärkeimpiä voimavaroja. Työntekijän työmotivaatiolla on suuri merkitys yrityksen palvelun laatuun ja tämän takia on erittäin tärkeätä tarjota työntekijälle mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen.

Yrityksen perustaja sairaanhoitaja YAMK Anne Jänönen on perehtynyt sekä käytännössä että ylemmän korkeakoulututkinnon suorituksen aikana työkierron merkitykseen työntekijän osaamisen kehittäjänä. Sekä pienissä että isoissa yrityksissä työkiertoon lähtemisellä voidaan saavuttaa työntekijöiden osaamisen kehittymistä, sitä myöden työmotivaation ja yleisen työilmapiirin paranemista.

Kun yrityksenne kaipaa henkilöstölleen uusia tuulia ja haasteita, voitte jättää tarjouspyynnön yhteystiedot kohdassa tai soittaa numeroon 050-3232023. Koulutukset räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.